Revision

Hur man skapar förtroende

Låt en välutbildad oberoende revisor granska företagets redovisning. Syftet är att både du och dina intressenter ska kunna lita på att bokföringen är riktig. Så skapar revision trygghet och förtroende för både dig själv och ditt företag gentemot kunder, leverantörer, långivare och myndigheter.

Anlita en erfaren auktoriserad revisor med integritet som lyssnar och förstår, det ger dig

 • Trygghet
 • Goda råd
 • Trovärdighet
 • Kvalitetssäkring
Mattias utomhus framför vitt hus i bakgrunden

Företagsservice

Service för företagaren

Som specialister på företag anpassar vi våra tjänster efter dina behov. Välj med fördel en helt digital och platsoberoende lösning om det gäller bokföring. Du väljer vad vi ska göra så får du tid till din egen verksamhet.

Vi hjälper dig med

 • Starta & driva företag
 • Bokföring, bokslut & årsredovisning
 • Registreringsärenden & ändringar
 • Organisation & rutiner

Skatt

Möjligheter och fallgropar

Ja, skattefrågor kan vara komplexa och reglerna ändras ständigt. Både företag och privatpersoner beskattas för sin inkomst men vad kan man dra av? Hur mycket ska man ta ut i lön? Vad gäller för utdelning, bilförmån och personalvård? Vi vet för vi håller oss uppdaterade!

 • Deklarationer – företag & privat
 • Utdelning – K10 & 3:12 regler
 • Värdepappersaffärer
 • Svar på skatteverkets frågor
Mattias utomhus framför vitt hus i bakgrunden

Rådgivning

Alla frågor är välkomna

Rådgivning börjar alltid med att förstå problem och behov. För att Du ska få bra svar ska du fråga någon som både kan och som kan lyssna. Vi hjälper företagare varje dag utifrån en omfattande praktisk erfarenhet. Det kan vara allt från att välja bokföringsprogram, lösa ut en delägare till att sälja sitt företag. Professionell rådgivning är absolut prioriterad i vår verksamhet.

Inga frågor är för små och få är för stora. Du får också tillgång till vårt breda kontaktnät av specialister på bokföring, juridik, skatter m fl som vi samarbetar med. Ett gott råd är att fråga i tid och gärna en gång för mycket.