Revision

Det handlar om förtroende

Du ska känna dig trygg när du berättar om dina affärer. Du ska med förtroende kunna vända dig till någon som är oberoende och har tystnadsplikt, en revisor som lyssnar och samtidigt kan ge dig kloka råd!

Revisorn skapar förtroende för dig och ditt företag och värdet av det ska absolut inte underskattas! Det har nämligen visat sig att revision har stor betydelse för kunder, leverantörer, kreditgivare, myndigheter och andra intressenter. Var finns riskerna och var finns möjligheterna?

Anlita en revisor med lång erfarenhet som också kan ge dig goda råd – då har du kommit rätt!

 • Trovärdighet & trygghet – viktigare än någonsin
 • Auktoriserad revisor
 • Kvalitetssäkring
 • Rättvisande bild

Företagsservice

Service som underlättar

Vi är specialister på företagsfrågor och anpassar våra tjänster för varje unikt uppdrag. Välj med fördel en helt digital och platsoberoende lösning om det gäller bokföring. Du väljer vad vi ska göra så att du kan koncentrera dig på din verksamhet.

Vi hjälper dig med

 • Starta, driva & avsluta företag – hur gör man?
 • Köpa och sälja företag – due diligence
 • Bokföring, bokslut & årsredovisning
 • Löner, utdelning, förmåner
 • Deklarationer

Skatt

Möjligheter och fallgropar

Ja, skattefrågor kan vara komplicerade! Det kan vara fråga om inkomst för företag, privat, tjänst, kapital, utdelning, bilar och förmåner för att nu nämna några. Vi har stor kunskap inom dessa områden men även vad gäller t ex fastigheter och moms. Vi vet var både möjligheter och risker finns och hur man undviker fel som kan få stora konsekvenser.

 • Inkomstdeklaration
 • Utdelning – K10 & 3:12 regler
 • Fastighetstaxering
 • Moms & arbetsgivardeklaration

Rådgivning

Alla frågor är välkomna

Vi hjälper dig utifrån en omfattande praktisk erfarenhet av företagande och professionell rådgivning är prioriterad i vår verksamhet.

Vi ger ofta råd vid startup, företagsvärdering, köp, försäljning, generationsskiften och bolagsärenden. Genom åren har vi fått ett brett kontaktnät med bokföringsbyråer, skattejurister, banker m fl som vi samarbetar med. Det ska bli rätt från början så du slipper problem senare.

Vi hjälper företagare dagligen med en mängd olika frågor – utmana oss!