Erfarenhet och utveckling

Revisionsbyrån som hjälper dig och ditt företag med ekonomitjänster anpassade efter dina behov!

Ringaby Revision AB är en lokal revisionsbyrå men med kunder i hela Sverige! Vi har lång och bred erfarenhet som vi kombinerar med de bästa verktygen för ett digitalt och kostnadseffektivt arbetssätt. Verksamheten startade redan 1992 och har alltsedan dess utvecklats till en modern leverantör av kvalitativa ekonomitjänster.

Våra kunder kommer ofta på rekommendation och vår filosofi är att inte åta oss fler uppdrag än att vi kan ge det personliga engagemang som krävs i varje enskilt fall. Det är det som skiljer oss från större revisionsbyråer. Hela vår affärsidé och relation med våra kunder bygger på förtroende, engagemang och kvalitet.

Välkommen att kontakta oss!

Vårt kontor ligger i Stocksund strax norr om Stockholm intill E18. Vi är kvalificerade och kvalitetssäkrade samt medlemmar i FAR – branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare.